Zorgverzekering: Ouderen stappen minst vaak over

Health medical pexels

Monopolie zorgverzekeraars blijft
Afgelopen jaar was veelvuldig in het nieuws dat de kleine zorgverzekeraars in opkomst zijn. Het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars is sinds 2010 gestegen van 9,3% naar 14% in 2019. Dit betekent echter dat 86% van alle verzekerden in Nederland nog steeds bij de vier grootste verzekeringsmaatschappijen zit. Vorig jaar stapten 7% van de verzekerden over, dit was een fractie meer dan het jaar ervoor.

Jongeren stappen het vaakst over, ouderen wisselen het minst vaak en de helft van alle Nederlanders is nog nooit overgestapt van zorgverzekeraar. Hiermee kunnen we concluderen dat de marktwerking die in 2006 werd ingezet binnen de zorgverzekeringen nog steeds verre van geslaagd is.

Marktwerking zorgverzekeringsstelsel
In 1974 werd het idee van het ziekenfonds gelanceerd door toenmalig staatssecretaris Hendriks. Een basisverzekering voor alle Nederlanders volgde. Echter, in de jaren erna probeerden politici steeds zorgvernieuwing door te voeren. Pas in 2004 lukte het minister Hoogervorst een dergelijke vernieuwing door te voeren, hij wilde zorgen voor marktwerking binnen het zorgverzekeringsstelsel. Dit wetsvoorstel kreeg in 2006 doorgang en het huidige zorgverzekeringssysteem dateert dan ook uit dit jaar.

Overstappen
De gedachte achter de marktwerking in de zorg was, dat mensen elk jaar zouden kijken welke zorgverzekeraar het goedkoopst zou zijn. Hierdoor zouden zorgverzekeraars gedwongen worden om de zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen. Helaas lijkt van deze ambitie weinig terecht te zijn gekomen. De zorg wordt vooralsnog elk jaar duurder. Daarnaast stapt maar een klein percentage van de verzekerden over.

De groep met het laagste overstappercentage zijn de 65 plussers, hier stapte vorig jaar maar 3,1% over van zorgverzekering. Aan de andere kant van het spectrum staan de jongeren en studenten. Zij staan meer open om te switchen van zorgverzekeraar, bij hen lag het percentage overstappers vorig jaar op 10,7%. De overstappers zijn dus in elke leeftijdscategorie in de minderheid.

Waarom stappen mensen niet over?
Ondanks het feit dat de zorgpremie elk jaar duurder wordt, stapt maar een klein percentage van de verzekerden over. De vraag is waarom dit zo’n klein deel van de bevolking is.

Uit onderzoek onder 680 studenten via Studentenverzekering.nl blijkt dat een overgrote meerderheid (94.1%) tevreden is over hun zorgverzekeraar. Van de respondenten geeft vervolgens 46,3% aan dat zij bereid zijn over te stappen als de zorgpremie duurder wordt. Toch kijkt de meerderheid dus niet verder, zelfs niet bij een premiestijging. We kunnen concluderen dat tevredenheid over de zorgverzekeraar als erg belangrijk wordt beschouwd.

Zorgverzekering voor 2020: premiestijging
Nu tijdens Prinsjesdag bekend is gemaakt dat de zorgverzekering duurder gaat worden, zo’n €37,- op jaarbasis, zal er voor veel mensen interesse ontstaan om te kijken naar een goedkopere zorgverzekering. Zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste de zorgpremie voor het komende jaar bekend gemaakt en hierbij was de premiestijging hoger dan voorspeld bij Prinsjesdag, namelijk €72,- op jaarbasis. Toch zal de premiestijging van alle zorgverzekeraars naar alle waarschijnlijkheid procentueel niet hoger zijn dan het jaar ervoor. De verwachting is daardoor dat er niet meer mensen zullen overstappen dan eind 2018, het overstappercentage zal waarschijnlijk weer rond de 7% liggen. Wellicht kan het snijden in de collectiviteitskortingen nog een impuls zijn om te kijken naar een andere zorgverzekeraar.

Effect
Doordat zo weinig mensen overstappen van zorgverzekeraar, blijft de monopolie van zorgverzekeraars in stand. De grootste zorgverzekeraar in Nederland blijft Achmea. Van de Nederlanders is 29% hier verzekerd via dochterondernemingen of labels als FBTO, Avero Achmea, De Friesland, Interpolis, Zilveren Kruis, ProLife en OZF. Hierna volgt VGZ met een marktaandeel van ruim 23%. Hieronder vallen Univé, Zekur, IZZ, IZA, UMC en Bewuzt. Op de derde en vierde plek staan CZ en Menzis.

Door alle dochterondernemingen en labels is het voor veel mensen vaak lastig te zien waar ze nu echt verzekerd zijn. De meeste mensen zijn wel bekend met het feit dat Zilveren Kruis onderdeel is van Achmea, maar dat de HEMA zorgverzekering een label van Menzis is, is bij velen onbekend. Naast lagere premies zal transparantie binnen de zorg er waarschijnlijk ook voor zorgen dat mensen eerder durven over te stappen.

Bron: ANP Perssupport / Studentenzorgverzekering.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *